برنامه آینده

همایش 32 همازوربیم در روز های پنج شنبه 31 و آدینه امرداد و اول شهریور ماه در درمهر اله آباد برگزار خواهد شد

همکیشان گرامی همازوری شما می تواند هموندان انجمن را تشویق نماید تا در آینده با همیاری  شما تدارک برنامه های بهتری ببینند.

قابل همکیشان:  از این طریق اسامی دانش آموزان ، دانشجویان ، ورزشکاران  و عروس و داماد اطلاع رسانی می شود .خانواده ها می توانند لیست را کنترل نمایند اگر نام فرزندانشان از قلم افتاده حتما اطلاع دهند.

تصویر تصادفی

a 6.jpg

 آدرس: یزد، زارچ ، اله آباد ، کوچه شهید بهروز باستانی ، انجمن زرتشتیان اله آباد

تلفکس0353-3675480 :
ایمیل: info@elahabad.com

 

 

خوشحالیم که پس از چندی وقفه، سایت خبری انجمن زرتشتیان اله آباد در اوایل فروردینماه 1393با خواست و یاری اهورامزدا  باز گشایی شد و مسئولین انجمن امید دارند با همفکری و همیاری جوانان این سایت ارتقاء یابد و ما بتوانیم همکیشان مخصوصا اله آبادیهای سراسر جهان را از اخبار رویدادهایی این روستا با خبر نماییم انجمن زرتشتیان اله آباد از همکیشان در خواست می نماید انتقادات و پیشنهادات خود را جهت بهبود کیفیت سایت اطلاع دهند در ضمن آرزوی دیرینه ماست که بتوانیم این روستای که  تاریخی پر از فراز و نشیب داشته و توانسته تا کنون پویا و پا برجا بماند را به جهان معرفی نماییم وهمچنین وظیفه خود می دانیم افردیکه در طول تاریخ دراین روستا مسئولیتی داشته اند وباعث افتخار روستا بوده اند یادی بکنیم واین مهم نیاز باطلاعاتی است که شما در اختیار ما خواهید گذاشت.